fbpx

Drepturile de autor

Conținutul acestui site (texte, imagini, animații, elemente de webdesign și programare) sunt proprietatea incluziunedigitala.ro și a furnizorilor săi. Orice tentativă de a copia, de a modifică sau șterge conținutul site-ului fără a avea accesul sau permisiunea administratorilor va fi pedepsită conform legii în vigoare.

Confidențialitate

incluziunedigitala.ro respectă legile în vigoare privind confidențialitatea datelor. Puteți vizită pagina fără să oferiți nici o informație despre dumneavoastră. incluziunedigitala.ro se angajeazã sã nu transmitã datele personale ale utilizatorilor site-ului cãtre terți și sã le foloseascã numai în scopul stabilirii contactului cu clienții săi precum și în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului și a ofertelor acestuia. incluziunedigitala.ro nu încurajeazã SPAM-ul, nu furnizeazã adresa dumneavoastrã de e-mail unor terți (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferã, nu face schimb de adrese e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgã adresa dumneavoastrã de e-mail altor persoane care acceseazã paginile acestui site, fãrã acordul dumneavoastrã explicit. Orice utilizator care a furnizat explicit pe site-ul incluziunedigitala.ro adresa să de email poate opta că această să fie ștearsă din baza de date a incluziunedigitala.ro

Declinarea responsabilității

Fotografiile au caracter informativ.. Ne declinăm răspunderea pentru orice situație care poate apărea din cauza unor erori de software sau defecțiuni tehnice apărute la server. Compania incluziunedigitala.ro își asumă dreptul de a face modificări ale acestor prevederi fără o altă notificare.

Litigii

Orice litigiu apărut între dumneavoastră (Clienți) și noi (Societate) se va soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competență revine instanțelor de judecată de pe lângă Tribunalul Timișoara.