fbpx
Strategie națională

PROPUNERE STRATEGIE NAȚIONALĂ DE INCLUZIUNE DIGITALĂ

Pentru ca acest proiect să devină sustenabil și cu implicații reale pe termen lung, ne propunem diverse acțiuni de advocacy pentru sensibilizarea factorilor de decizie și oficialilor guvernamentali, propunerea unor măsuri concrete de strategie cât și organizarea de consultări cu tema incluziunii digitale în România.

Dacă sunteți interesați să contribuiți la această activitate vă rugăm să ne contactați.

image
image
Strategie națională

  Posibilitatea accesării oportunităților oferite de noua realitate digitală trebuie să fie deschisă tuturor, în mod egal pentru toți, indiferent de mediu, vârstă sau dizabilități fizice și/sau intelectuale.

Strategie națională

PROPUNERE STRATEGIE NAȚIONALĂ DE INCLUZIUNE DIGITALĂ

S-au derulat și se derulează diverse inițiative lăudabile ale unor ONG-uri, în diverse parteneriate, dar nu există o abordare care să unească toate aceste proiecte, astfel încât să rezulte o strategie națională coerentă de incluziune digitală, transpusă într-un program cu acțiuni de alfabetizare digitală, strategie ce trebuie susținută de către guvernul României și reglementată la nivel legislativ.

Nivelul redus al competențelor digitale pentru un număr mare de români trebuie să devină o preocupare majoră în următoarea perioadă, la nivel național.

Ritmul digitalizării, accentuat și de pandemie, în diferite zone precum educație, sănătate, servicii sociale, servicii publice sau activitățile desfășurate în cadrul diverselor companii, impune competențe digitale minime pentru a nu conduce la inegalități sociale importante.

În România, pincipalele preocupările de până acum s-au canalizat către dezvoltarea abilităților de nivel avansat, precum dezvoltarea de software, inteligență artificială sau tehnologie cloud și sporadic sau deloc spre incluziune digitală, prin alfabetizarea digitală a tuturor categoriilor de cetățeni.